Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

 

Astrologiska projekt

Projekt Sverige i tiden är ett astrologiskt samarbete kring studiet av historiska och nutida händelser i relation till Sveriges horoskop. Syftet är att belysa astrologins användbarhet, metoder och giltighet. Men också att på ett naturligt sätt föra samman astrologer och astrologiintresserade kring ett gemensamt projekt. Välkommen att vara med!

Länkar


 
  ©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster