Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

 

 

STOREBROR SER DIG - OM NSA OCH EDWARD SNOWDEN

Av Mats Bergman

Sedan ”visselblåsaren” Edward Snowdens avslöjanden blev kända, och han själv tvingats söka tillfällig asyl i Ryssland, har den amerikanska spionorganisationen NSA kommit alltmer i mediafokus, precis som svenska FRA för några år sedan. Tack vare internet och den moderna informationstekniken har spionaget numera fått gigantiska proportioner. Och nog ger avslöjandena en obehaglig ”storebror-ser-dig”-känsla.

EU-politiker och organisationer på högsta nivå har också telefonavlyssnats, visar det sig. Men man kan undra om deras upprördhet mer är ett spel för gallerierna. För det är ju knappast något nytt, egentligen, att alla spionerar på alla. Spionage är och har alltid varit en vardaglig del av det utrikespolitiska rävspelet. Och vad annat är att vänta än att supermakten USA också bedriver superspionage i en omfattning och skala av aldrig tidigare skådat slag. Var det någon som trodde något annat?

 

 

 
 

Men om nu NSA spionerar på hela världen, så är det ju inte mer än rätt att vi bedriver lite ”astro-spionage” på NSA. Organisationen tillkom 1952, några år efter andra världskrigets slut. Ett tidigare hemligstämplat dokument visar att NSA såg världens ljus den 24 oktober detta år. Officiellt sägs att organisationen bildades den 4 november 1952, men denna dag var valdag i USA och presidenten hade förmodligen annat att tänka på. Dokumentet från den 24 oktober är undertecknat av president Truman och tillkännager riktlinjerna för och bildandet av underrättelseorganisationen NSA - National Security Agency. Det sjusidiga dokumentet i sin helhet kan studeras här.

Vi har alltså ett datum – den 24 oktober 1952 – och en plats – Washington, DC. För att hitta ett klockslag får vi gå vidare och spionera på presidentens dagschema för den 24 oktober.

Vi finner där följande notering:

Just det – där kan vi se att han hade ett möte ”off the record” på förmiddagen klockan 10:45 med högt uppsatta företrädare för nationens underrättelseverksamhet. Det var av allt att döma vid detta hemliga möte som president Harry S. Truman undertecknade dokumentet och gav order om bildandet av NSA.

Vi har därmed ett horoskop för den hemliga organisationen:

NSA, 24 oktober 1952, 10:45, Washington, DC, USA

 

 

Solen är naturligtvis i hemlighetsfulla och viljestarka Skorpionen hos denna den hemligaste av organisationer – var annars? Endast ett fåtal invigda kände överhuvudtaget till att NSA bildades. Solen är i ömsesidig reception med Pluto i det åttonde huset men i övrigt märkligt oaspekterad – lever sitt eget dolda liv. Även Merkurius – planeten för ”intelligence” och information – uppehåller sig i hemlighetsfulla och dolda Skorpionen, i opposition till Ascendent-härskaren Jupiter i Oxen och i trigon med Uranus i Kräftan i det sjunde huset. Merkurius bildar också en kvadratur med Pluto i det Mån-styrda åttonde huset. Vi anar ett intensivt behov av kontroll vad gäller all information som rör den nationella säkerheten. 

I det tionde huset befinner sig tillsammans med Solen också Neptunus och Saturnus i en nära konjunktion i Venus-styrda och diplomatiska Vågen. Neptunus representerar – lämpligt nog – spionage och Saturnus står för strukturering och administration. De båda planeterna disponeras av Venus som också – via Vågen – styr MC och själv döljer sig i det tolfte huset, i ömsesidig reception med Ascendent-härskaren Jupiter i det femte huset.

Tillsammantaget ger horoskopet en bild av hemlig spionageverksamhet (Solen och Merkurius i Skorpionen, Neptunus i konjunktion med Saturnus i det tionde huset) med stora resurser (Jupiter i Oxen, Venus i Skytten). Att verksamheten kommit att fokusera på övervakning av internet och datortrafik antyds genom Merkurius trigon till Uranus (datateknik) i det sjunde huset, liksom även av Norra månnoden i Uranus-styrda Vattumannen och av att tredje huset för information är i Neptunus-styrda Fiskarna (liksom även Pars Fortunae). Mars och Månen i Saturnus-styrda Stenbocken bildar fasaden utåt i det första huset.

 

Edward Snowden då? Lyckligt nog har vi tillgång till hans exakta födelseklockslag och hans horoskop ser ut så här:


Edward Snowden, 21 juni 1983, 04:42, Elizabeth City, North Carolina, USA

 

Den första tanken när man ser Edward Snowdens födelsehoroskop är att NSA borde vara mer försiktiga med vilka medhjälpare de anlitar. Snowden har visserligen Månen i Skorpionen i sitt sjätte hus – perfekt för en underrättelsetjänstmedarbetare – men hans Ascendent och första hus i kommunikativa Tvillingarna med Solen, Norra månnoden och Mars i detta tecken plus Ascendent-härskaren själv, Merkurius, i nära konjunktion med Ascendenten – allt detta skriker ut en enda sak:

VISSELBLÅSARE!!!

Hur skulle han med all denna kommunikativa och verbala energi kunna hålla tyst en enda sekund? 

Horoskopet visar på en extremt mentalt orienterad person. Luftelementet dominerar helt och hållet, medan jordelementet så gott som helt saknas. Att Snowden kom att ägna sig åt informationsteknik är inte så konstigt med MC-styraren Uranus i konjunktion med Jupiter i Skytten i det sjätte huset för arbete (plus, naturligtvis, alla Tvilling-energierna i första huset). Med Månen i Skorpionen, också i sjätte huset, var steget sedan kanske inte så långt till underrättelsearbete i kontakt med NSA.

Att Edward Snowdens levnadsöde är förbundet med hans stora avslöjande om USA:s underrättelseverksamhet antyds genom att horisontaxeln i hans horoskop ligger omvänd men parallell i förhållande till USA:s horisontaxel. Snowdens Ascendent hamnar exakt på USA:s Descendent! Vidare är hans Merkurius i Tvillingarna i nära konjunktion med USA:s Uranus (bland annat nationens informationsteknik). Likaså är hans Mars i konjunktion med nationens Mars i Tvillingarna.


Inre hjul: USA, 4 juli 1776 NS, 17:13, Philadelphia, PA, USA
Mellanhjul: NSA, 24 oktober 1952, 10:45, Washington, DC, USA
Yttre hjul: Edward Snowden, 21 juni 1983, 04:42, Elizabeth City, NC, USA 

 

Jämför man med NSA:s horoskop, så är Snowdens Måne i Skorpionen i konjunktion med organisationens Merkurius i samma tecken (och därmed också i trigon till organisationens Uranus i Kräftan – nationens IT-säkerhet). Vidare är hans Jupiter och Uranus i Skytten i konjunktion med NSA:s MC-härskare, Venus, i organisationens tolfte hus.

Vi ser att där är flera betydelsefulla kontakter mellan Edward Snowdens horoskop och horoskopen för såväl USA som NSA. Säkert finns det mycket mer intressant och belysande att upptäcka för den som vill forska vidare i detta.

Mina hemliga uppgiftslämnare är astrologen Eric Francis (Edward Snowdens födelsetid från födelsecertifikatet) och webbsidan NetuneCafé.com (tips om dokumenten som visar på NSA:s bildande).

 

© Mats Bergman

 

 

 

 

 
 

©2009– Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster